Suomeksi

Knutar?

Det hjälper att prata.

”Jag möttes av en vänlig människa. Det var inte frågan om någon form av terapi men jag fick berätta min berättelse. Det kändes bra.”

Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnande öra. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.

Telefonjouren

0400 22 11 90
Vi har öppet varje kväll kl. 20-23. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift.

Chatten är öppen
må-to 18-20

Chattjouren

Samtalen i chatten förs i enrum och du förblir anonym för den jourhavande. Gå till chatten genom att klicka här.

Nätjouren

Nätjouren är tillfälligt stängd. Tyvärr har vi tekniska problem.

Du är hjärtligt välkommen att tala via telefon, chatt eller brev.

Brevjouren

Skriv ett brev och skicka det till adressen Församlingarnas brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors. Meddela namn och adress om du vill ha svar på ditt brev.